Algemene voorwaarden

perla van kessel
Lucas van Leydenstraat 31
5213 BB ‘s-Hertogenbosch
Nederland

KvK nummer: 71658114
BTW nummer: NL215149312B01

Definities
Je = de koper
Ik/mij = perla van kessel

1. Overeenkomst
Als je hebt betaald heb je besteld, en heb je een overeenkomst met mij. Mijn deel van de overeenkomst is dat ik je bestelling verzendt binnen 2 werkdagen.

2. Bedenktermijn
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen. Je mag zonder opgaaf van reden iets terugsturen.

3. Retourneren
Wilt u het product retourneren? Mail mij dan even. U ontvangt dan een het retouradres. Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de retourneerder. 

4. Prijs
Je koopt iets voor de prijs die vermeld staat bij het betreffende product. De prijs is inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De definitieve verzendkosten zie je in het besteloverzicht nadat je je adresgegevens hebt ingevuld.

5. Betaling
Betalen kun je via iDeal. Kun of wil je niet betalen via deze methode, bel of mail dan even. We komen er wel uit.

6. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Je wordt eigenaar van een product van perla van kessel! Maar de auteursrechten blijven bij mij. Dit betekent dat je de teksten en foto’s niet mag kopiëren of anderszins verveelvoudigen zoals dat zo mooi heet. En ook mag je ze niet zonder onze toestemming in het openbaar vertonen.

6. Privacy
Bekijk onze Privacy Verklaring bij Privacy Verklaring verder onderaan

Nog even wat verplichte juridische kost:

7. Geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

8. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen perla van kessel en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

9. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Privacy verklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Doel gegevens
Ik verzamel de volgende persoonlijke gegevens van jou:

– Naam
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer (optioneel)

Jouw persoonlijke gegevens worden voor onderstaande doeleinden verzameld:

  1. Ik verzamel jouw persoonlijke gegevens voor het uitleveren van bestellingen.

2. Ik verzamel jouw persoonlijke gegevens om contact met jou op te kunnen nemen bij onduidelijkheden of vragen m.b.t. een bestelling.

Ontvangende partijen
Ik deel jouw persoonlijke gegevens nooit als dit niet noodzakelijk is. Voor de volgende doeleinden moet ik echter jouw gegevens wel delen:

Pakketdienst Post-NL
Bestellingen worden uitgeleverd door pakketdienst Post-NL. Zij hebben jouw persoonlijke gegevens nodig om bestellingen te kunnen versturen naar het juiste adres en de juiste persoon.

Opslag periode

Jouw persoonlijke gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw persoonlijke gegevens op te vragen die door ons bewaard worden.

2. Recht op rectificatie
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw persoonlijke gegevens te rectificeren.

3. Recht op wissen van gegevens
Je het het recht om ten alle tijden jouw persoonlijke gegevens te laten wissen door ons.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.